Kom ned till Teaterplan på lördag för skaparverkstad med tema vattenlek.

Upptäck vad som flyter och vad som sjunker, testa på att rena vatten och följ vattnets väg till kranen när det ordnas skaparverkstad på Teaterplan i helgen. På lördag mellan 10-16 är alla barn och deras vuxna välkomna att både leka och lära.

- I skaparverkstaden får barn på ett spännande och kreativt sätt lära sig mer om vatten och om vikten att inte slösa på vatten, säger Karin Andersson, parkingenjör på Tekniska förvaltningen.

Skaparverkstaden är ett första steg i att ta fram en helt ny lekmiljö på Teaterplan i Örebro. Under hösten 2020 kommer området få flera miniparker av olika karaktär som lockar till lek.